கோவில்கள் மற்றும் சுற்றதலங்கள்

 

1

மாரியம்மன்  கோவில்,மெயின் ரோடு,பரவாக்கோட்டை  

   

2

சிவன்  கோவில் ,மெயின் ரோடு,பரவாக்கோட்டை

   

3

பிள்ளையார்  கோவில் ,தெற்கு தெரு ,பரவாக்கோட்டை

   

4

ஸ்ரீ  ராஜகோபலசுவாமி கோவில், மன்னார்குடி

 

12 கி.மீ

222276

5

ஸ்ரீ  மீனாட்சி  அம்மன்  கோவில், மன்னார்குடி

12 கி.மீ

253360

6

ஸ்ரீ  கோதண்டராமர்  கோவில், வடுவூர்

24 கி.மீ

267110

7

ஸ்ரீ  ஞானபுரீஸ்வரர்  கோவில், திருமகொட்டை

27 கி.மீ

272306

8

ஸ்ரீ  குருத்தலம்   ஆபத்  ஷகாஎஸ்வரர்  கோவில், ஆலங்குடி

34 கி.மீ

269407

9

ஸ்ரீ  மகாமாரியம்மன்  கோவில், அம்மாப்பேட்டை

32 கி.மீ

04374-264575