மருத்துவமனைகள்

மருத்துவமனைகள்

எண்

பெயர்

தொலைபேசி எண் .

1

கீர்த்தி தனியார் பல் துறை மருத்துவமனை , பாலகிருஷ்ணா  நகர்,மன்னர்குடி

252223

2

தங்கமணி  தனியார் மருத்துவமனை, மகாமாரியம்மன்  கோயில் தெரு ,மன்னர்குடி

252639

3

தமிழ்நாடு  மருத்துவமனை, நடராஜ  பிள்ளை  தெரு ,மன்னர்குடி

222181
222497

4

கோகுலம்  மருத்துவமனை, MGR நகர் ,மன்னர்குடி

223490

5

CAK தனியார் பல் துறை மருத்துவமனை , MGR நகர் ,மன்னர்குடி

222114