அரசு மற்றும் தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள்

அரசு மற்றும் தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள்

 

கல்லூரிகள் :

1

அரசு கலை கல்லுரி ,அஷேசம் ,மன்னர்குடி

255440

2

S.T.E.T. பெண்கள் கலை கல்லுரி, சுந்தரக்கோட்டை

221451

3

A.R.J பொறியியல் தொழில்நுட்ப கல்லுரி,திருமக்கோட்டை மெயின்  ரோடு ,இடையர்ணத்தம்

 -

பள்ளிகள்:

 

1

அரசு தொடக்க பள்ளி ,பரவாக்கோட்டை

-

2

அரசு உயர்நிலை பள்ளி ,பரவாக்கோட்டை

-

3

தேசிய  உயர்நிலை பள்ளி ,மன்னார்குடி

250391

4

பின்ட்லி உயர்நிலை பள்ளி ,மன்னார்குடி

250391

5

துய வலாளர் ஜோசப்  பெண்கள் உயர்நிலை பள்ளி ,மன்னார்குடி

252794

6

ஸ்ரீ  கணபதி  விலாஸ் பள்ளி ,மன்னார்குடி

252174

7

தரணி  ஆங்கில வழி பள்ளி, மன்னார்குடி

222421

8

தேவி  ஆங்கில வழி பள்ளி, மன்னார்குடி

253099

9

பாரதிதாசன் ஆங்கில வழி பள்ளி, மன்னார்குடி

NA

10

சாரதா சமிதி ஆங்கில வழி பள்ளி, மன்னார்குடி

252575

11

சுபாஷ்  சந்திரபோஸ்  பள்ளி, மன்னார்குடி

250475

12

சேவியர்  இயேசு   பள்ளி, மன்னார்குடி

220350

13

அரசு பெண்கள் உயர்நிலை பள்ளி, மன்னார்குடி

220456