வங்கிகள் மற்றும் தானியிக்க பணம் பெரும் இயந்திர மையம்

வங்கிகள் மற்றும் தானியிக்க பணம் பெரும் இயந்திர மையம்

வங்கி பெயர்: ஸ்டேட்  பேங்க்  ஒப்  இந்தியா

கிளை:பரவாக்கோட்டை

முகவரி:பரவாக்கோட்டை , திருவாரூர் , தமிழ்நாடு . 

நகரம்: திருவாரூர்
 
தொலைபேசி எண்:04367-240451 240712 -990268
 
MICR   குறியீட்டெண்:614002005
 
IFSC  குறியீட்டெண்:SBIN0007544
 
இணையதள முகவரி:https://www.sbi.co.in