ஸ்டாலின் இளங்கோவன்

ஸ்டாலின் இளங்கோவன்

 

நிரந்தர முகவரி :திலகர் வீதி ,பரவாக்கோட்டை
தற்போதைய முகவரி:சிங்கபூர்
பணி விவரம்:தொழில்நுட்ப வல்லுனர்,