தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வணிப கழகம் - நெல் கொள்முதல் மையம்

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வணிப கழகம் - நெல் கொள்முதல் மையம்

 

முகவரி: பரவாக்கோட்டை பிரதான சாலை,தேவர் திருமண அரங்கம் அருகில்,மன்னார்குடி தாலுக்கா