சசிகுமார் பஞ்சாட்சரம்
நிரந்தர முகவரி :வடக்கு தெரு,பரவாக்கோட்டை
தற்போதைய முகவரி:துரைப்பாக்கம் ,சென்னை
பணி விவரம்:தொழில்நுட்ப வல்லுனர், TCS.
பெயர் : ஸ்டாலின் இளங்கோவன்
நிரந்தர முகவரி :திலகர் வீதி ,பரவாக்கோட்டை
தற்போதைய முகவரி:சிங்கபூர்
பணி விவரம்:தொழில்நுட்ப வல்லுனர்.
இளவரசி இளங்கோவன்
நிரந்தர முகவரி :வடக்கு தெரு,பரவாக்கோட்டை
தற்போதைய முகவரி:துரைப்பாக்கம் ,சென்னை
பணி விவரம்:தொழில்நுட்ப வல்லுனர்,NTIER.
பிரபாகரன் அண்ணாதுரை
நிரந்தர முகவரி :மேற்கு தெரு,பரவாக்கோட்டை
தற்போதைய முகவரி:வேளச்சேரி,சென்னை
பணி விவரம்:தொழில்நுட்ப வல்லுனர்,M P H A S I S .