பொதுநலம்

சின்னத்திரை சீரழிவு

29/10/2010 14:38
  உலகமே சின்னத்திரை மயமாக இருக்கும் போது சின்னத்திரையைப் பார்க்கக் கூடாதவர்களும் உண்டா? உண்டு!!   இரண்டு வயதிற்கும் கீழான குழந்தைகளைச் சின்னத்திரை பார்க்க விடாதீர்கள். சியாட்டிலில் ரீஜினல் மெடிகல் செண்டரில் உள்ள குழந்தைகள் மருத்துவ மனையில் ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்ட நிபுணர்கள் தரும்...